Category Archives: Aktiviteter

Main category

Sopplunch 29/11

soppskalMåndagen den 29 november kl 12.00 ordnar Åsa och Bengt Jönsson sopplunch i klubbhuset.

Meddela på telefon 070-424 44 25 eller 070-637 26 28 att du kommer.
Välkomna önskar Åsa och Bengt!

Rapport från städdagen

Lördagen den 30 november var det städdag. Det var god uppslutning trots det lite tråkiga mulna vädret. Vi samlades kl 10 och höll på till c:a 14. Det städades och fejades i klubbhus, bodar, buskar och backar i vårt hamnområde. Här kommer information gällande jollar, mastskjulet, vaggor och virke. Intressant för för dig som har båt i Askvik.

Jollar
Det är många jollar i Askvik som verkar ligga för fäfot. I alla fall har det börja växa mossa på dem. Om du har en jolle i hamnen som är omärkt och vill ha kvar den, bör du sätta dit ditt namn på den. Omärkta jollar kommer annars annars att flyttas upp utanför klubbhuset för att senare kastas. Det är förståeligt att jollarna blir liggande på land om gummibåt införskaffats. Men som sagt, ta en funderare på om du vill din jolle kvar.

Mastskjulet
Du som har segelbåt och lägger din mast i det stora mastskjulet bör ha i minnet att vartefter båtarna blir större med grövre längre och tyngre master, så blir det mindre plats i skjulet. Ta därför bort stag, vantspridare, vant och vantskruvar för att göra masten mindre skrymmande och lätthanterlig, samt att det minskar risken för att repa dina klubbkompisars master (det står också så i våra ordningsregler). Tänk också på att masten inte tar upp plats i mastskjulets mittgång, då vi där måste ha plats för bryggvagnarna och annan utrustning. Nedan en bild som försöker förklara problemet.

Vaggor
Omedelbart utanför klubbhuset står nu ett antal vaggor som inte används och verkar sakna ägare. Det finns ingen namnskylt på dem. Namnskylt måste finnas fäst på den aktre styrbordsstöttan. Du som har en omärkt vagga och vill ha den kvar, ta kontakt med hamnkapten och meddela om vaggans skall sparas. Märks inte vaggorna upp kommer de att kastas.  Se bilden nedan.

Virke
Under städdagen plockades diverse virke upp från olika platser runt om i hamnområdet. Det är huvudsakligen gamla bockar i trä och diverse gammalt virke för täckställningar. Virket är i hopsamlat och ligger i en hög nere vid strandkanten omedelbart öster (t.h.) om bryggan Bojen (det blev så pass mycket att brädhögen faktiskt börjar likna Lars Vilks konstverk Nimis).
Vet du med dig att du har virke du vill spara, ta en titt i högen. Virket kommer att forslas bort och kastas efter städdagen i vår.

/Webbansvarig

Sista dag för motioner till årsmötet 1/12

Det är dags att motionera till årsstämman 2022. Att skriva en motion är detsamma som att förslå någonting till årsstämman. Motioner skall komma in till styrelsen (dvs till mig) senast 1/12. Motioner som kommer in efter 1/12 behandlas inte på årsstämman. Motionen kan se ut hur som helst, men skall vara skriftlig och innehålla ett förslag till beslut, och bör innehålla:

  • Rubrik
  • Kortfattad beskrivning av ärendet
  • Motivation till förslaget
  • Förslag till beslut
  • Datum och underskrift

Skickas som brev (se matrikel för adress) eller via e-post till  -> sekreterare hakan @ hakana.se.

/Styrelsen
Nedanstående exempel är bara  exempel på olika utformningar av en motion. Innehållet är inte ett riktigt förslag eller motion!
Ex 1.
Motion till ÖBKs årsstämma 2022 ang. Kameraövervakning i Askvik
För att minska antalet nattvakter i hamnen förslår jag att vi köper in övervakningskameror till hamnen
Jordbro 1/11-21
Håkan Andersson
Ex 2.
Motion till Österhaninge Båtklubbs ordinarie årsstämma 2021, angående kameraövervakning i hamnen.
Eftersom det framkommit att många medlemmar tycker att det är jobbigt med nattvakter i hamnen, och antalet båt- och motorstölder ökat dramatiskt de senaste åren anser jag att det är dags att kameraövervaka hamnen. På så sätt kan vi ta bort nattvakten och ändå övervaka våra kära ägodelar.
Jag föreslår:
att stämman ger styrelsen i uppdrag att snarast utreda frågan
att stämman budgeterar maximalt 100 tusen kronor, som investering för ändamålet
att stämman budgeterar maximalt 15 tusen kronor årligen för drift av anläggningen
samt
att ett konkret förslag läggs fram, för beslut, till ett medlemsmöte senast 30/6 2022
Jordbro 2021-11-01
Håkan Andersson

Erbjudande om mätning av båtbotten

matning_narbild1Hej!
Nu kan Österhaninge båtklubb erbjuda mätning av våra bryggplatsinnehavares båtbottnar, enligt nedan.

Erbjudande om mätning
Nu erbjuder vi er, som är intresserade och, som har bryggplats i Askvik, mätning av er båtbotten. Mätningen kommer att ske mellan 17/11 och 21/11 och båtägaren behöver inte vara med.
Anmälan görs med mejl till hakan@hakana.se, senast 15/11-21.
Ange:
• Ägare:
• Mobilnummer:
• Båttyp:
• Båtens namn:
• ID-nummer (ex. skrovnr, båtregisternr, segelnr):
• Andra kännetecken(ex skrovfärg):
• Byggår:
• Byggmaterial plast, trä etc: (Om din båt är byggd av annat material än plast. Ring mig innan du anmäler dig så får vi prata om det.)
• Var båten står:
Du måste ange var båten står så jag kan hitta den vid mätningen.
Ex 1. “Hamnplan, från vägen, högra raden tredje båten.”
Ex 2. “Efter vägen till klubben, sjunde båten, söder ifrån.”
Båten måste vara märkt med namnbricka (höger bak). Om du inte har namnbricka, skriv ditt namn på vaggans/bockarnas styrbords akterdel.
Avgiften (250:-) betalas, samtidigt som anmälan, med Swish till 0705936195 (Håkan Andersson) eller med bankgirobetalning till konto 5391-3034. Märk betalningen ”TBT mätning”. Ingen mätning kommer att genomföras på båt där ägaren inte betalt avgiften i förskott.

Vem bör mäta?
Det är förbjudet sedan 1989 att använda båtbottenfärger som innehåller TBT i samtliga våra vatten. Sedan dess finns inte sådana bottenfärger i handeln. Förbudet är utformat så, att man, om man inte vet om TBT förekommer på ens båtbotten, är skyldig att ta reda på det. Du bör mäta botten om:
• din båt är satt i drift före 1996 (SBUs rekommendation), och
• du inte vet att den är sanerad, och
• du eller tidigare ägare inte åtgärdat skrovet för böldpest
eller
• du är intresserad av att veta vilka metaller som dina bottenfärger innehåller

Hur går det till?
För att få så tillförlitliga mätvärden som möjligt mäter vi på åtta olika ställen på varje båt, tre på styrbordssidan, tre på babordssidan och två på aktern. Det är sedan medelvärdet som ”avgör” resultatet för båten.

Läs inlägget i PDF -> Erbjudande_om_matning_211030

Frågor?
Mejla mig, eller ring.
/Håkan Andersson
Sekreterare
Tel. 070-593 61 95
Mail. hakan@hakana.se

Korta master i jolleskjulet

Det är ont om plats i vårt stora mastskjul. Kortare master för t ex H-båtar och IF-båtar skall därför förvaras i lila mastskjulet som ligger på baksidan av jolle-skjulet. Följer vi ovanstående kommer trängseln i det stora mastskjulet att minska och vi kan alla få bra platser för våra master och slippa onödiga skador.

Fortfarande gäller naturligtvis att alla lösa delar som vantspridare och stag skall plockas av masten inför vinterförvaringen.
/Styrelsen

Fartbegränsningar

På förekommen anledning påminner vi om att det gäller sju knops fartbegränsning från Ljushagen och inåt. Vår grannklubb har problem med svall när båtar går för fort förbi dom.

Passar också på att påminna om att det råder tre knops begränsning i vårt hamnområde. ”3-knops” bojen som varit borta ett tag är nu ommålad och kommer att läggas ut inom kort.

/Styrelsen
genom Håkan Andersson

Status – nya bryggorna på Klubbholmen

Nu är vi på gång!
SBU (Svenska Båtunionen) har nu tagit beslut om att gå i borgen för vårt lån till nya bryggor på klubbholmen. Om det inte händer nåt väldigt konstigt kommer Swedbank att bevilja lånet i juli eller augusti. Så fort lånet är beviljat kommer vi att beställa bryggorna. Leverantören är förvarnad!
/Styrelsen
genom Håkan Andersson

Ett blekt Skoja Cup 2021

Vi lägger pandemiåret 2021 och ÖBK första regatta – Skoja Cup till hanlingarna. Seglare gillar som bekant vind. Det är liksom hela grejen med segling. Dessvärre blev det inte mycket av den varan denna gång. Annars var det ett sällsamt fint väder. 25 -30 grader varmt och solen verkligen flödade. Vi i tävlingsledningen gjorde vårt bästa för att försöka få till en skärgårdsbana som låg i vindriktningen. Enligt prognosen så skulle det inledningsvis blåsa ost som under dagen skulle vrida till Syd-Ost. En ostlig vindriktning är ingen höjdare för banläggare. Det finns då inte så många rundningsmärken att välja på. Pannorna lades i djupa veck utan att det hjälpte. Till slut beslöt vi att lägga en bana som så fort som möjligt gick ut på Mysingen. Vår förhoppning var att vinden där skulle vara stadigare och starkare. Vi var beredda på lätt vind, men inte på bleke. I år provade vi också att flytta starten till östra sidan av Ängsholmen. Tanken var att seglarna snabbare skulle komma till startområdet och att eventuella åskådare skulle kunna se den så vanligtvis “spännande” starten.

Starten ja. Start och målgång är det moment som kräver funktionärer. Vi i tävlingsledningen vill ju gärna segla själva och för att det skall gå i lås, behöver vi hjälp med både startoch tidtagning vid målgång. Det löste sig denna gång med hjälp av Lasse Schelander som sköt skott med bravur och Helena Andersson som noterade målgångstiderna. Massor med tack till er och andra som också hjälpte till.

Pang! Där gick startskottet och där låg vi alla 9 båtar och mer eller mindre drev. Mycket till “action” blev det inte inledningsvis och inte mycket action längre fram skulle det visa sig. Micke Lindh i sin gula foppatoffel-liknande båt, för dagen förstärkt med en gammal kappseglingsräv, Per Holgerson kom iväg bäst. Sedan puffade vinden till lite och vi andra gled i väg mot Torsnäsudd som skulle rundas. Men innan det, bröt Mats Holmqvist från grannklubben GBK med sin Birdie-32-speial. Han hade enligt egen utsago nått sin DNF-tröskel (DNF = Did not finish, är på kappseglingsspråk samma som att avbryta seglingen). En efter en drev vi ut på Mysingen efter att vi rundat den sydligaste av Björkö Skrakholmar. Nästa rundningsmärke var Fjäderholmarna söder om Gålö. Det är en ganska lång sträcka och det blev för mycket för ytterligare tre av båtarna (H-båten Latona, Vindes-92-an Ettan och Comfortinan Libra2) som gav upp startade motorn och åkte tillbaka till bryggan.

Nu var vi fem båtar som efter att ha rundat Fjäderholmarna ångade på mot nästa märke som var Bergholmen Norr om Muskö. Här hade vinden ökat något så min båt började luta lite och vinden hade och vridit på SO. Det blev en sträckbog med lite öppen bidevind. På vägen passerades Oxnö badklippor. Klipporna hade ändrat färg från sin vanliga grå-granit till en mer hudfärgad kulört p g a alla badande. Det var knökfullt.

Efter rundningen av Bergholmen låg plötsligt en U-båt i ytläge mitt i färdriktningen. Den visade ingen nationalitetsflagg men den var förhoppningsvis svensk. U-båten röde sig lite fram och tillbaka. Magnus på H-båten Goodwill ropade styrbord utan framgång. Det hela förevigades på film. Se nedan.

Vi som fortsatte fick lite vind och det gick hyfsat bra tills nästa rundningsmärke som var röd-pricken vid stenskärsbank. Efter ett tag dog här vinden ut igen och vi, jag och min gamle kompis Hasse i NF-en Agnes blev liggande mer eller mindre still. Inte kul, i synnerhet när båtarna bakom hade vind och närmades sig snabbt. Ja, snabbt och snabbt, Goodwill segade sig närmare och närmare och vår logg visade 0.00 knop. Goodwill hade i våras bytt till s.k. EKO-botten-färg, den visade sig ha väldigt litet skydd mot beväxning under vattenlinjen, så den behövde lyftas och bli tvättad. Goodwill gled mu fantastiskt fint genom vattnet. Vid nästa rundningsmärke, den nordligaste av Björkö Skrakholmar var de nästan i kapp oss. Snabbt kom vår spinnaker upp och vi hoppades på en fin öppen vind mot mål. Men så blev det inte. Nu vred vinden igen, den som tidigare legat något på Nord vred över till Ost och vi fick kryssa sista biten in i mål. Goodwill tog ned sin spinnaker lite raskare än vi gjorde och lovade upp och gick om och i från. Inte kul för oss i Agnes som ett tag tyckte att vi hade en ointaglig ledning.

Det blev bara tre båtar som lyckades komma i mål innan maxtiden (kl 16.00) nåddes. Så här slutade det: 1:a Hammarqvist i H-båten Goodwill 2:a vi i NF-en Anges och 3:a ensamseglande Bernt Fernström i sin Flamingo-40 Bunny. Mikael och Per i Foppatoffeln och Fred i sin Omega-30-special Ulla kom tyvärr i mål strax efter kl 16.00. Resultatet hittar du här. Om inte maxtiden varit 16:00 så hade resutlatet blivit så här.

Som sagt, den gamla devisen “It aint over until the fat lady sings” gäller. Allt kan hända i kappseglingens underbara värld i synnerhet när man seglar runt i bleke.
Välkommen till kräftseglingen den 28/8, det blir kul!
/Tävlingskommittén genom Jonas i NF 291 Agnes

Ny anvarig för Vimplar och Nycklar

Vår trotjänare Yvonne Schelander har fått ledigt!
Ni som nu är nya i klubben eller har en sliten vimpel och behöver en ny, kan vända er till vår klubbsekreterare Håkan Andersson.
Samma gäller nycklar till klubben.

Håkan bor i Jordbro och du hittar hans kontaktuppgifter på hemsidan under “Styrelse”. Om ni har tur så kanske Yvonne fortfarande har någon vimpel till salu liggande i båten. Även Paméla Hööst kan ha några vimplar liggande.
Vimplarna kostar 150:-.
Nyckel depositionen är 200:-.
//styrelsen

Information från årsmötet 2021

INFORMATION FRÅN ÅRSMÖTET
I år har vi ju haft det ”annorlunda årsmötet”, på grund av Corona. Vi träffades inte utan vi lämnade en ”valsedel” i klubbhuset under överinseende av rösträknare och ”mötesordförande” som hade utsetts av valberedningen.
Det var 75 medlemmar som lämnade in sina ”valsedlar”, och prickades av på medlemslistan. Nästan 25 fler än det brukar vara på vanliga årsmöten.
Det kan vara på sin plats att påpeka att det bara är betalande medlemmar som har rösträtt. ”Familjemedlemmar” är endast en ”notering” i medlemsregistret.
Sammanfattningsvis gick omröstningarna så här:
Alla personval genomfördes enligt valberedningens förslag och styrelsen gavs ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår. Budgeten för 2020-21 godkändes också.
Årsmötet beslöt att anta offert 2 avseende bryggor på klubbholmen och att avvisa förslaget om kodlås på toaletterna.
Det kan tilläggas att arbetet med att ta upp lån och att beställa bryggor har påbörjats.
/Håkan Andersson
Läs protokoll i från årsmötet -> här.

Läs som PDF -> här

Sjösättning den 25/4 och 9/5 2021

OBS! framflyttade datum för sjösättning!

Vi har nu flyttat den eftersom vi fortfarande har is i viken och det är kallt, så nya datum ersätter dom tidigare kommunicerade enligt detta.
Tidigare sjösättning den 18/4 är flyttad till 25/4
Tidigare sjösättning den 25/4 är flyttad till 9/5 (det eftersom vi har en storhelg helgen innan)
Vi kommer att uppdatera datumen på alla vaggor så ingen missar denna flytt.

Alltså gäller:
FM 25/4 (8:00 – 12:00):
Vi börjar med båtarna vid klubbhuset och östra delen av hamnplan 4st bli kvar till EM.
EM 25/4 (12:00 – 16:00):
Den västra delen av nedre och övre delen av hamnplan. Tillkommer 4 båtar från östra längst in.
9/5 FM (8:00 – 12:00):
7 båtar från övre hamnplan och alla på vaktstugeplan.
9/5 EM (12:00 – 16:00):
Alla som är kvar på den sista plan.

Jag har märkt upp alla vaggor med en remsa med datum och vilket pass, den hittar ni på aktre stöttan på SB sida.

Mvh: Conny

Soppluncherna inställda

emil_i_soppskalen_2P g a den pågående corona pandemin så är soppluncherna inställda tillsvidare.
/Webbansvarig

Kurs i hjärt lungräddning

HLR_kurs_sept_19ÖBK  arrangerade kurs i HLR eller hjärt och lungräddning vid några tillfällen i början på september.  Kurserna hölls i klubbhuset. Syftet var att vi alla ska kunna hantera de båda hjärtstartare som klubben köpt. En finns alltid i vaktstugan och den andra finns på klubbholmen i en av bodarna om sommaren (f.n. oklart var den förvaras på vintern). Anders Eltvik höll kursen, han har lång erfarenhet i att informera och lära ut HLR.  Vi tränade på dockor och fick se hur en hjärtstartare fungerar.
Vi lärde oss att det är bättre att göra någonting, än att inte göra någonting alls,  och att man behöver ta i hårdare än man tror när man gör hjärtmassage.

Kom ihåg! 30 tryck över bröstkorgen och två inblås, till rytmen av den gamla discodängan “Staying alive” med Bee Gees.
/Webbansvarig

Kalle har lämnat oss

Vi har under veckan fått det tråkiga beskedet att vår klubbkompis Kalle Olsson hastigt lämnat oss. Kalle var medlem sedan åttiotalet och ledde i många år ungdomssektionen. Kalle var en juste klubbkompis och hade bra idéer och mycket klokskap. En stor förlust för klubben och stor saknad.
Segla i frid Kalle!

Länk till Fonus -> här
Kalle_Olsson./webbansvarig

Kräftseglingen

I lördags gick kräftseglingen eller kräftsvängen som det står på pokalen. Vi var 9 båtar som startade i från klubbholmen. Vindarna var mestadels friska och det blev sol och varmt efter lunch. Efter seglingen åts det kräftor och tjoades och tjimmades.

Kul att se lite nya båtar,  Janne med OE 32, Micke med Vindex 92 och Kristoffer med Cobra. Kul också att se en gammal ÖBK-are, Robban Johansson som dök upp med sitt nya skepp en Hallberg-Rassy 48 (det blev lä när han seglade om oss andra).
Segrare blev GBK båten Rea med Mats Holmqvist vid rodret.
kraftseglingen_2019_rea

Resultatet hittar du här ->.

Stort tack till båtaccenten i Länna och Håkan Andersson som hade ordnat jättefina priser.

Vi ses lördagen 21/9 på höstrusket. Då blir det kalas efteråt.
/Webbansvarig

Skoja Cup

I lördags (15/6) genomfördes Skoja Cup. Det var propagandaväder med shorts och t-shirt. Vi blev 7 båtar som kom till start. Några båtar gästade oss i från Gålö båtklubb. Det var tur annars hade vi blivit för få.

Familjen Hammarqvist segrade och fick ta hand om det fina vandringspriset.
Hammarqvist_skojaCup_2019
Resultatet hittar du här ->.

Vi ses på Kräftseglingen den 17 augusti!

Information om Hjärt- lungräddning (HLR) och Hjärtstartare

HjartstartareI början av juni kommer ÖBK att ha en eller flera informationstillfällen där vi får kunskaper om hjärt- lungräddning (HLR) samt hur en hjärtstartare fungerar. Syftet är att vi alla ska kunna hantera den hjärtstartare som finns  vaktstugan och den som inom kort kommer att finnas på klubbholmen.

Informationen är avgiftsfri för deltagarna. Men om man uteblir från överenskommen kursplats, får man betala kursavgiften om 150 kr.

Lokal för detta blir klubbhuset i Askvik och beroende på  hur många som är intresserade  kan vi  välja om vi vill ha det  dagtid(13.00-14.30) och/eller kväll (18.30-20.00).

Anders Eltvik heter han som kommer att hålla i informationen, han har lång erfarenhet i att informera och lära ut HLR, har ofta grupper inom kommuner och andra föreningar. Vi kommer att få träna på dockor samt ”öppna” och se hur en hjärtstartare fungerar.

Datum bestäms efter att ni som vill delta har anmält ert intresse.  Det gör ni genom att maila detta till Åsa Jönsson, asajon@hotmail.se senast den 20 maj.  Ange namn, mailadress och tel.nr samt om ni helst vill ha dag- eller kvällstid eller om det kvittar.  Grupperna blir på max 10 personer och om det blir många intresserade så kan vi (inom den summa som ÖBK avsatt för detta) ha flera informationstillfällen.

Väl mött, ÖBK/Åsa Jönsson

 

SXK möten 2019

Svenska kryssarklubben har en del intressanta möten 2019. Här kan du läsa mer -> info

SXK_sthlmskretsen_logga

Utskick till medlemmar

I dagarna får alla medlemmar med bryggplats i Askvik ett brev med information om hantering av TBT i bottenfärger.
Tillsammans med informationen finns en “försäkran” om hur just du har hanterat och hanterar din båt, med avseende på TBT.
För att förekomma förläggande från miljöförvaltningen (SMHOF), behöver klubben ta reda på status på våra båtar och hur båtägarna tänker åtgärda TBT-problemet om ett sådant föreligger.
Därför är det viktigt att du fyller i försäkran och skriver under den. Skicka den sedan till klubben; Österhaninge Båtklubb, Box 3030, 13603 HANINGE, eller fota av den (eller skanna in den) och maila den till; hakan@hakana.se.
Vi behöver få in din försäkran senast 1/4.
Om du vill läsa mer om TBT kan du klicka här och om du behöver en ny blankett kan du klicka här.
/Håkan Andersson

Bommar på båken borttagna

staddag_1810_bommarI lördags (27/10) var det städdag i Askvik. En del av jobbet var att plocka bort ett 10 tal bommar på bryggan båken. Tyvärr fanns det inte verktyg för att demontera bl a fendrar som satt på bommarna. Förtöjnings tampar som satt på bommarna plockades däremot bort och lades i boden öster om klubbhuset. Du som ligger på båken och som behöver dina fendrar och förtöjningstampar, bör ta hand om dem.
staddag_1810_fortojning
/webbansvarig