Fotoalbum

Klubben har flera fotoalbum som skannats in och gjorts tillgängliga digitalt i PDF format. Nedan ser du vad som finns. Då albumen är ganska stora så har de komprimerats. Det kan trots det ta lite tid att ladda ned.
Fotoalbum_1_del1_1958-1973 (29 MB)
Fotoalbum_1_del2_1974 (31 MB)
Fotoalbum_1_del3_1975 (2,5 MB)
Fotoalbum_2_del2_1975 (31 MB)
Fotoalbum_2_del2_1975 (24 MB)
Det finns fler album. De kommer också skannas in och visas här så småningom.