Framtidsmöte Onsdag 27/10

Ett viktigt möte för dig som vill vara med och påverka framtiden för vår klubb.
Datum för framtidsdiskussion: Onsdag 27 oktober kl. 19.00, Klubbhuset Askvik
Exempel på frågor att diskutera:

• Vilken kultur vill vi ha inom klubben ?
• Hur vill vi att klubbholmen ska användas ?
• Vilka båtar ska kunna ligga i hamnen ?
• Hur säkrar vi tillväxt inom klubben ?
• Vilken service vill vi ha i hamnen ?
• Hur minskar vi vårt klimatavtryck ?
• Vilka verksamheter vill vi driva ?
Anmälan görs på mail till Anna Johansson eller per telefon 073-327 28 48.