Hamnskiss med ny bryggnumrering

Du får i dagarna ett nytt nummer på din bryggplats.

Då nummerbrickorna för bryggplatserna behövde bytas ut beslöt styrelsen att i samband med nytillverkning av nya nummerbrickor se över hur platserna numrerats.

Under vårvintern har alla bryggplatser därför fått nya nr i BAS vilket har avspeglats på årsfakturorna hos dem som har bryggplats eller kommer att få bryggplats framgent.

Brygga nr räknat inifrån viken: 1=Fyren,.. 4=Bojen
Bomplatser: jämna nr höger sida. 110, 112 osv, ojämna vänster sida, 111, 113, osv
Nockplatser 100, 200, 300, 400 (Benämns ”Sida” i BAS)
Småbåtplatser  101-109, 201-209 osv (”Boj” i BAS)

De nya nummerbrickorna kommer att monteras före sjösättningen under ledning av hamnmästare Hans.

Hamnskissen kan du se -> här, där gamla nr står kvar närmast bryggan (pontonen). Skissen är också uppsatt på anslagstavlan i klubbhuset.

/Styrelsen