Instruktion toatömningsanläggning

pierpumps160Pump-stationen vi har installerades hösten 2015. Den sammanbinds med en tryckledning som går under den gamla mastbryggan. Den har grävts ner och skyddstäkts tvärs uppläggningsplan fram till tanken bakom jolleskjulet. Parallellt med tryckledningen går även elkabeln i ett separat skyddsrör.

Det finns en enkel användarinstruktion vid pumpen.
Innan Ni använder pumpen 1:a gången kontrollera er avluft- ningsinstallation.

Sugtömning av septiktank – att tänka på:

Vid sugtömning av septiktanken måste den mängd latrin som sugs ut ersättas med samma mängd luft. Detta sker automatiskt genom avluftningsslangen under förutsättning att den ej är igensatt eller skadad. I annat fall riskeras tanken att sugas ihop med ev.
skador/läckage som följd. Äldre båtar kan även ha en för klen diameter på luftningen.Kontrollera Er luftningsledning både med avseende på ev. igensättning/klämning och diameter. Rek. diameter för luftningsledning är min.Ø 16 mm helst Ø 19mm.
Kontrollera även att bordsgenomföringen med sil/filter inte är igen satt.
// Robban