Redaktionen

Under den här fliken kommer du att hitta skrivet material från våra medlemmar. På så sätt hoppas vi att hemsidan kan bli ett bra komplement till vår klubbtidning Loggen. Redaktionens främsta mål är att informera om händelser i klubben men också att låta medlemmar komma till tals som vill lufta sina åsikter i olika klubbrelaterade ämnen eller bara berätta om händelser de upplevt. Att inte behöva vänta med att lufta sina känslor tills nästa nummer av Loggen kommer ut gör hemsidan till ett utmärkt komplement till klubbtidningen.

Längre fram hoppas vi i redaktionen att det också kommer att gå att skicka in egna texter och bilder direkt till oss för tryckbearbetning. Det skulle göra tidningsproducerandet mycket enklare.

Vi i redaktionskommittén tror att hemsidan kommer att göra oss mer tillgängliga inför medlemmarna. Men för de som så önskar går det naturligtvis fortfarande bra att ta kontakt med oss via brev och telefon.