Redaktionskommittén

Kontakta oss

Befattning Namn Mobil E-post
Sammankallande Christer Lundgren 070-360 70 98 Christer Lundgren
Gittan Gelius 070-717 48 50 Gittan Gelius
Birgitta Olvenmo 070-928 46 39 Birgitta Olvenmo
Webbansvarig Jonas Edwinson 070-375 90 90 Jonas Edwinson
Webbassistent Johanna Lundgren 070-694 19 91 Johanna Lundgren