Skrota båten

Båtretur är ett nationellt nätverk för miljömässigt korrekt insamling och återvinning av fritidsbåtar. Målsättningen är att det via Båtretur ska vara enkelt att få hjälp med hela processen att ta hand om en uttjänt båt oavsett om du är privatperson, båtklubb, försäkringsbolag, fastighetsägare, båtvarv, kommun eller annan aktör.

Vår närmaste båtskrot ligger på Muskö.
Här är en länk till en artikel i Ny Teknik där du kan läsa mer