Tömningsstation för latrin

pierpumps160Vi har nu köpt utrustning för latrintömning av våra båtars septiktankar. Leveransen är beräknad till v18 (27/4 – 3/5). Valet blev en PierPump S160 från tillverkaren VÄTE. Den bygger på samma teknik som används för att tömma septiktankarna på tåg. Vår förhoppning och tro är att den både skall vara driftsäker och lätt att använda. Du kan läsa mer om PierPump här. Vi har under det gångna året begärt in offerter och ställt frågor till i stort sett alla fabrikanter av latrintömningsanläggningar. Vi har också begärt referenser från fler anläggningar. Det är glädjande att konstatera att vi ekonomiskt och kvalitetsmässigt tjänat på att vänta med vårt beslut, då den här typen av produkter har vidareutvecklats och konkurrensen blivit större under det år som gått. En användarhandledning för tömningsstationen kommer att anslås vid stationen, publiceras på hemsidan samt i nästa ÖBK-Logg.
// Robban