Upptagningslistor på plats!

Upptagningslistorna för 2022 är nu uppsatta på anslagstavlan i hamnen. Anteckna Dig på den tid Du önskar och fyll i uppgifterna enligt listan.

Upptagning 1
2022-10-08 08:00 – 12:00
Askvik, hamnplanen

Upptagning 2
2022-10-08 12:00 – 16:00
Askvik, hamnplanen

Upptagning 3
2022-10-15 08:00 – 12:00
Askvik, hamnplanen

Upptagning 4
2022-10-15 12:00 – 16:00
Askvik, hamnplanen

Egen upptagning med kran
2022-10-16 00:00 – 2022-10-21 23:59
Askvik, hamnplanen

Upptagning 5
2022-10-22 08:00 – 12:00
Askvik, hamnplanen

Upptagning 6
2022-10-22 12:00 – 16:00
Askvik, hamnplanen

/Hamnkapten