Maskranen i Askvik

HelkranWiren byttes till ny i april 2013. Den gamla var skadad på grund av oförsiktig hantering av spelet. Wiren var dessutom på ett ställe upplindad åt fel håll vilket kan hända om man kör spelet då wiren är slack.
Om wiren inte är sträckt/ belastad när man hissar och firar så lindas inte wiren upp på ett korrekt sätt på trumman. Risk föreligger vid två olika fall:

1. Kroken med blytyngden får aldrig firas ner till trädäcket så att wiren blir slack.
2. När lyftöglan skall firas ner måste man bevaka att lyftöglan inte fastnar i något.
Skulle lyftöglan fastna på en lanterna eller annat måste man stoppa firandet och peta bort lyftöglan med en båtshake eller annat. Om man lyfter i övre spridarparet vid tvåspridarrigg måste man vara extra uppmärksam när man kommer ner till nedre paret.
Titta in genom glasrutan och kontrollera att wiren lindas upp på ett korrekt sätt.

Utliggare för korta master
Utliggare Utliggaren ska, då den inte används, hissas upp utefter mastkranen enligt bilden ovan.
För att släppa ut den lossas lyftlinan från sin knap på sidan av mastkranen. Lägg märke till att motviktens tyngd gör att utliggaren dras in mot mastkranen.

Lyft motvikten och håll samtidigt igen utliggaren med lyftlinan så att det går kontrollerat till.

Utliggaren har en egen wire och lyftkrok med blytyngd. Denna wire dras upp med hjälp av den höga liftens wire! Utliggarens wire har ett wirelås enligt bilden.

Wire

Wiren, efter wirelåset, fästs med sin krok i det höga wirespelets krok

Krok

Skotlinan, som håller ordning på krok och motvikt, lossas från fästet vid mastkranen.

 

 

 

 

 

 

Nu kan wirespelet manövreras med kontrollboxen på mastkranen:

nodstopp