Skisser/ritningar

  • Skiss över vattensystemet i Askvik (skapad av Kjell Björklund 2021) -> här.
  • Skiss in och utsegling klubholmen (skapad av Hans Svedberg 2014) -> här.
  • Skiss in och utsegling sundet -> här.