Kommittér & funktionärer 2021

Läs som PDF -> här

Revisorer
Ulf Sjögren sammankallande 070-535 76 77 revisor@
Bernt Eriksson 072-159 50 53 revisor@
Peter Lindevall suppleant 070-68 68 208
Valberedning
Henrik Thörnblom sammankallande 070-932 87 37 valberedningen@
Lars-Göran Nilsson 070-561 20 49 valberedningen@
Lasse Ahlqvist 070-733 88 01 valberedningen@
Jonas Edwinson suppleant 070-375 90 90 valberedningen@
Hamnkommittén
Conny Ohlson Hamnmästare 073-914 33 05 hamnmastare@
Anders Söderström vice hamnmästare 073-545 63 40
Loman Jan-Ole Klubbhusansvarig 076-819 66 61
Kent Bering bryggbas Fyren 076-842 80 17
Ingvar Persson bryggbas Båken 072-366 16 74
Thomas Persson bryggbas Pricken 073-387 18 89
Göran Nordqvist bryggbas Bojen 073-044 74 78
Klubbholmen
Stefan Gasslander Sammankallande 070-387 75 99
Bengt Roland Jönsson 070-637 26 28
Björn Forsberg 070-571 90 51
Mattias Persson 076-210 54 74
Mikael Lind 073-914 33 56
Jimmy Lindberg 073-984 01 91
Redaktionskommittén
Christer Lundgren sammankallande 070-360 70 98
Birgitta Olvenmo 070-928 46 39
Lennart Edlund annonsredaktör 076-853 60 61
Jonas Edwinson Webansvarig 070-375 90 90 webmaster@
Johanna Lundgren Web-assistent 070-694 19 91
Tävlingskommittén
Jonas Edwinson sammankallande 070-375 90 90
Jan Rensvik 076-815 58 36
Festkommittén
Åsa Rensvik sammankallande 070-922 35 64
Marie Lilja 070-868 00 49
Birgitta Schramm 070-545 55 65
Anita Sjöquist 070-456 66 18
Rickard Ax 070-751 04 51
Traktorkommittén
Lars Schelander sammankallande 070-583 60 11
Anders Söderström 073-545 63 40
Per-Olov Sandberg 070-673 83 70
Niklas Palm 070-251 02 93
Bastukommittén
Lars-Göran Nilsson Sammankallande 070-561 20 49
Claes Hulting 073-378 39 15
Anders Holmgren 070-339 97 54
Robert Johansson 073-699 96 21
Ungdoms-sektionen
Lars Öberg Sammankallande 073-143 28 92