Kommittér & funktionärer 2023


Klicka på namnet för skicka e-post till funktionären i fråga (”obk.se” har inte skrivits ut efter @-tecknet).

Revisorer
Ulf Sjögren sammankallande 070-535 76 77 revisor@
Bernt Eriksson 072-159 50 53 revisor@
Peter Lindevall suppleant 070-68 68 208
Valberedning
Henrik Thörnblom sammankallande 070-932 87 37 valberedningen@
Lars-Göran Nilsson 070-561 20 49 valberedningen@
Lasse Ahlqvist 070-733 88 01 valberedningen@
Jonas Edwinson suppleant 070-375 90 90 valberedningen@
Hamnkommittén
Conny Ohlson Hamnmästare 073-914 33 05 hamnmastare@
Mikael Lind vice hamnmästare 073-545 63 40
Benny Bergström Klubbhusansvarig 070-589 55 58
Kent Bering bryggbas Fyren 076-842 80 17
Mats Sellstone bryggbas Båken 072-540 04 92
Tommy Lindberg bryggbas Pricken 070-473 20 70
Göran Nordqvist bryggbas Bojen 073-044 74 78
Klubbholmen
Stefan Gasslander Sammankallande 070-387 75 99
Bengt Roland Jönsson 070-637 26 28
Björn Forsberg 070-571 90 51
Jonas Frank 070-372 34 01
Jimmy Lindberg 073 984 01 91
Redaktionskommittén
Christer Lundgren sammankallande 070-360 70 98
Birgitta Olvenmo 070-928 46 39
Gittan Gelius 070-717 48 50
Jonas Edwinson Webansvarig 070-375 90 90 webmaster@
Johanna Lundgren Web-assistent 070-694 19 91
Tävlingskommittén
Jonas Edwinson sammankallande 070-375 90 90
Håkan Kvist 070 536 17 82
Bernt Fernström 073-903 47 32
Festkommittén
Johan Hoffstedt sammankallande 076-836 67 95
Marie Lilja 070-868 00 49
Birgitta Thorén Åström 070-302 70 89
Anders Åström 070-623 87 10
Rickard Ax 070-751 04 51
Traktorkommittén
Lars Schelander sammankallande 070-583 60 11
Anders Söderström 073-545 63 40
Per-Olov Sandberg 070-673 83 70
Felix Sjöstrand 072-370 76 22
Bastukommittén
Jan Viljam Paavilainen Sammankallande 070-714 64 41
Lars Göran Nilsson 070-561 20 49
Anders Holmgren 070-339 97 54
Robert Johansson 073-699 96 21
Ungdoms-sektionen
Lars Öberg Sammankallande 073-035 82 70
Miljökommitté
Janis Straume Sammankallande 070-474 44 72
Tomas Blomström 076-872 68 15
Claes Hulting 073-378 39 15
Helena Hemming Straume 073-075 57 65