Rapport från städdagen

Lördagen den 30 november var det städdag. Det var god uppslutning trots det lite tråkiga mulna vädret. Vi samlades kl 10 och höll på till c:a 14. Det städades och fejades i klubbhus, bodar, buskar och backar i vårt hamnområde. Här kommer information gällande jollar, mastskjulet, vaggor och virke. Intressant för för dig som har båt i Askvik.

Jollar
Det är många jollar i Askvik som verkar ligga för fäfot. I alla fall har det börja växa mossa på dem. Om du har en jolle i hamnen som är omärkt och vill ha kvar den, bör du sätta dit ditt namn på den. Omärkta jollar kommer annars annars att flyttas upp utanför klubbhuset för att senare kastas. Det är förståeligt att jollarna blir liggande på land om gummibåt införskaffats. Men som sagt, ta en funderare på om du vill din jolle kvar.

Mastskjulet
Du som har segelbåt och lägger din mast i det stora mastskjulet bör ha i minnet att vartefter båtarna blir större med grövre längre och tyngre master, så blir det mindre plats i skjulet. Ta därför bort stag, vantspridare, vant och vantskruvar för att göra masten mindre skrymmande och lätthanterlig, samt att det minskar risken för att repa dina klubbkompisars master (det står också så i våra ordningsregler). Tänk också på att masten inte tar upp plats i mastskjulets mittgång, då vi där måste ha plats för bryggvagnarna och annan utrustning. Nedan en bild som försöker förklara problemet.

Vaggor
Omedelbart utanför klubbhuset står nu ett antal vaggor som inte används och verkar sakna ägare. Det finns ingen namnskylt på dem. Namnskylt måste finnas fäst på den aktre styrbordsstöttan. Du som har en omärkt vagga och vill ha den kvar, ta kontakt med hamnkapten och meddela om vaggans skall sparas. Märks inte vaggorna upp kommer de att kastas.  Se bilden nedan.

Virke
Under städdagen plockades diverse virke upp från olika platser runt om i hamnområdet. Det är huvudsakligen gamla bockar i trä och diverse gammalt virke för täckställningar. Virket är i hopsamlat och ligger i en hög nere vid strandkanten omedelbart öster (t.h.) om bryggan Bojen (det blev så pass mycket att brädhögen faktiskt börjar likna Lars Vilks konstverk Nimis).
Vet du med dig att du har virke du vill spara, ta en titt i högen. Virket kommer att forslas bort och kastas efter städdagen i vår.

/Webbansvarig