Sista dag för motioner till årsmötet 1/12

Det är dags att motionera till årsstämman 2022. Att skriva en motion är detsamma som att förslå någonting till årsstämman. Motioner skall komma in till styrelsen (dvs till mig) senast 1/12. Motioner som kommer in efter 1/12 behandlas inte på årsstämman. Motionen kan se ut hur som helst, men skall vara skriftlig och innehålla ett förslag till beslut, och bör innehålla:

  • Rubrik
  • Kortfattad beskrivning av ärendet
  • Motivation till förslaget
  • Förslag till beslut
  • Datum och underskrift

Skickas som brev (se matrikel för adress) eller via e-post till  -> sekreterare hakan @ hakana.se.

/Styrelsen
Nedanstående exempel är bara  exempel på olika utformningar av en motion. Innehållet är inte ett riktigt förslag eller motion!
Ex 1.
Motion till ÖBKs årsstämma 2022 ang. Kameraövervakning i Askvik
För att minska antalet nattvakter i hamnen förslår jag att vi köper in övervakningskameror till hamnen
Jordbro 1/11-21
Håkan Andersson
Ex 2.
Motion till Österhaninge Båtklubbs ordinarie årsstämma 2021, angående kameraövervakning i hamnen.
Eftersom det framkommit att många medlemmar tycker att det är jobbigt med nattvakter i hamnen, och antalet båt- och motorstölder ökat dramatiskt de senaste åren anser jag att det är dags att kameraövervaka hamnen. På så sätt kan vi ta bort nattvakten och ändå övervaka våra kära ägodelar.
Jag föreslår:
att stämman ger styrelsen i uppdrag att snarast utreda frågan
att stämman budgeterar maximalt 100 tusen kronor, som investering för ändamålet
att stämman budgeterar maximalt 15 tusen kronor årligen för drift av anläggningen
samt
att ett konkret förslag läggs fram, för beslut, till ett medlemsmöte senast 30/6 2022
Jordbro 2021-11-01
Håkan Andersson