Korta master i jolleskjulet

Det är ont om plats i vårt stora mastskjul. Kortare master för t ex H-båtar och IF-båtar skall därför förvaras i lila mastskjulet som ligger på baksidan av jolle-skjulet. Följer vi ovanstående kommer trängseln i det stora mastskjulet att minska och vi kan alla få bra platser för våra master och slippa onödiga skador.

Fortfarande gäller naturligtvis att alla lösa delar som vantspridare och stag skall plockas av masten inför vinterförvaringen.
/Styrelsen