Sopplunch 29/11

soppskalMåndagen den 29 november kl 12.00 ordnar Åsa och Bengt Jönsson sopplunch i klubbhuset.

Meddela på telefon 070-424 44 25 eller 070-637 26 28 att du kommer.
Välkomna önskar Åsa och Bengt!

Rapport från städdagen

Lördagen den 30 november var det städdag. Det var god uppslutning trots det lite tråkiga mulna vädret. Vi samlades kl 10 och höll på till c:a 14. Det städades och fejades i klubbhus, bodar, buskar och backar i vårt hamnområde. Här kommer information gällande jollar, mastskjulet, vaggor och virke. Intressant för för dig som har båt i Askvik.

Jollar
Det är många jollar i Askvik som verkar ligga för fäfot. I alla fall har det börja växa mossa på dem. Om du har en jolle i hamnen som är omärkt och vill ha kvar den, bör du sätta dit ditt namn på den. Omärkta jollar kommer annars annars att flyttas upp utanför klubbhuset för att senare kastas. Det är förståeligt att jollarna blir liggande på land om gummibåt införskaffats. Men som sagt, ta en funderare på om du vill din jolle kvar.

Mastskjulet
Du som har segelbåt och lägger din mast i det stora mastskjulet bör ha i minnet att vartefter båtarna blir större med grövre längre och tyngre master, så blir det mindre plats i skjulet. Ta därför bort stag, vantspridare, vant och vantskruvar för att göra masten mindre skrymmande och lätthanterlig, samt att det minskar risken för att repa dina klubbkompisars master (det står också så i våra ordningsregler). Tänk också på att masten inte tar upp plats i mastskjulets mittgång, då vi där måste ha plats för bryggvagnarna och annan utrustning. Nedan en bild som försöker förklara problemet.

Vaggor
Omedelbart utanför klubbhuset står nu ett antal vaggor som inte används och verkar sakna ägare. Det finns ingen namnskylt på dem. Namnskylt måste finnas fäst på den aktre styrbordsstöttan. Du som har en omärkt vagga och vill ha den kvar, ta kontakt med hamnkapten och meddela om vaggans skall sparas. Märks inte vaggorna upp kommer de att kastas.  Se bilden nedan.

Virke
Under städdagen plockades diverse virke upp från olika platser runt om i hamnområdet. Det är huvudsakligen gamla bockar i trä och diverse gammalt virke för täckställningar. Virket är i hopsamlat och ligger i en hög nere vid strandkanten omedelbart öster (t.h.) om bryggan Bojen (det blev så pass mycket att brädhögen faktiskt börjar likna Lars Vilks konstverk Nimis).
Vet du med dig att du har virke du vill spara, ta en titt i högen. Virket kommer att forslas bort och kastas efter städdagen i vår.

/Webbansvarig

Sista dag för motioner till årsmötet 1/12

Det är dags att motionera till årsstämman 2022. Att skriva en motion är detsamma som att förslå någonting till årsstämman. Motioner skall komma in till styrelsen (dvs till mig) senast 1/12. Motioner som kommer in efter 1/12 behandlas inte på årsstämman. Motionen kan se ut hur som helst, men skall vara skriftlig och innehålla ett förslag till beslut, och bör innehålla:

  • Rubrik
  • Kortfattad beskrivning av ärendet
  • Motivation till förslaget
  • Förslag till beslut
  • Datum och underskrift

Skickas som brev (se matrikel för adress) eller via e-post till  -> sekreterare hakan @ hakana.se.

/Styrelsen
Nedanstående exempel är bara  exempel på olika utformningar av en motion. Innehållet är inte ett riktigt förslag eller motion!
Ex 1.
Motion till ÖBKs årsstämma 2022 ang. Kameraövervakning i Askvik
För att minska antalet nattvakter i hamnen förslår jag att vi köper in övervakningskameror till hamnen
Jordbro 1/11-21
Håkan Andersson
Ex 2.
Motion till Österhaninge Båtklubbs ordinarie årsstämma 2021, angående kameraövervakning i hamnen.
Eftersom det framkommit att många medlemmar tycker att det är jobbigt med nattvakter i hamnen, och antalet båt- och motorstölder ökat dramatiskt de senaste åren anser jag att det är dags att kameraövervaka hamnen. På så sätt kan vi ta bort nattvakten och ändå övervaka våra kära ägodelar.
Jag föreslår:
att stämman ger styrelsen i uppdrag att snarast utreda frågan
att stämman budgeterar maximalt 100 tusen kronor, som investering för ändamålet
att stämman budgeterar maximalt 15 tusen kronor årligen för drift av anläggningen
samt
att ett konkret förslag läggs fram, för beslut, till ett medlemsmöte senast 30/6 2022
Jordbro 2021-11-01
Håkan Andersson

Erbjudande om mätning av båtbotten

matning_narbild1Hej!
Nu kan Österhaninge båtklubb erbjuda mätning av våra bryggplatsinnehavares båtbottnar, enligt nedan.

Erbjudande om mätning
Nu erbjuder vi er, som är intresserade och, som har bryggplats i Askvik, mätning av er båtbotten. Mätningen kommer att ske mellan 17/11 och 21/11 och båtägaren behöver inte vara med.
Anmälan görs med mejl till hakan@hakana.se, senast 15/11-21.
Ange:
• Ägare:
• Mobilnummer:
• Båttyp:
• Båtens namn:
• ID-nummer (ex. skrovnr, båtregisternr, segelnr):
• Andra kännetecken(ex skrovfärg):
• Byggår:
• Byggmaterial plast, trä etc: (Om din båt är byggd av annat material än plast. Ring mig innan du anmäler dig så får vi prata om det.)
• Var båten står:
Du måste ange var båten står så jag kan hitta den vid mätningen.
Ex 1. “Hamnplan, från vägen, högra raden tredje båten.”
Ex 2. “Efter vägen till klubben, sjunde båten, söder ifrån.”
Båten måste vara märkt med namnbricka (höger bak). Om du inte har namnbricka, skriv ditt namn på vaggans/bockarnas styrbords akterdel.
Avgiften (250:-) betalas, samtidigt som anmälan, med Swish till 0705936195 (Håkan Andersson) eller med bankgirobetalning till konto 5391-3034. Märk betalningen ”TBT mätning”. Ingen mätning kommer att genomföras på båt där ägaren inte betalt avgiften i förskott.

Vem bör mäta?
Det är förbjudet sedan 1989 att använda båtbottenfärger som innehåller TBT i samtliga våra vatten. Sedan dess finns inte sådana bottenfärger i handeln. Förbudet är utformat så, att man, om man inte vet om TBT förekommer på ens båtbotten, är skyldig att ta reda på det. Du bör mäta botten om:
• din båt är satt i drift före 1996 (SBUs rekommendation), och
• du inte vet att den är sanerad, och
• du eller tidigare ägare inte åtgärdat skrovet för böldpest
eller
• du är intresserad av att veta vilka metaller som dina bottenfärger innehåller

Hur går det till?
För att få så tillförlitliga mätvärden som möjligt mäter vi på åtta olika ställen på varje båt, tre på styrbordssidan, tre på babordssidan och två på aktern. Det är sedan medelvärdet som ”avgör” resultatet för båten.

Läs inlägget i PDF -> Erbjudande_om_matning_211030

Frågor?
Mejla mig, eller ring.
/Håkan Andersson
Sekreterare
Tel. 070-593 61 95
Mail. hakan@hakana.se

Korta master i jolleskjulet

Det är ont om plats i vårt stora mastskjul. Kortare master för t ex H-båtar och IF-båtar skall därför förvaras i lila mastskjulet som ligger på baksidan av jolle-skjulet. Följer vi ovanstående kommer trängseln i det stora mastskjulet att minska och vi kan alla få bra platser för våra master och slippa onödiga skador.

Fortfarande gäller naturligtvis att alla lösa delar som vantspridare och stag skall plockas av masten inför vinterförvaringen.
/Styrelsen

Framtidsmöte Onsdag 27/10

Ett viktigt möte för dig som vill vara med och påverka framtiden för vår klubb.
Datum för framtidsdiskussion: Onsdag 27 oktober kl. 19.00, Klubbhuset Askvik
Exempel på frågor att diskutera:

• Vilken kultur vill vi ha inom klubben ?
• Hur vill vi att klubbholmen ska användas ?
• Vilka båtar ska kunna ligga i hamnen ?
• Hur säkrar vi tillväxt inom klubben ?
• Vilken service vill vi ha i hamnen ?
• Hur minskar vi vårt klimatavtryck ?
• Vilka verksamheter vill vi driva ?
Anmälan görs på mail till Anna Johansson eller per telefon 073-327 28 48.

Rutin för upptagning

Inför upptagningarna som startar nu på lördag 9/10 kan det vara klokt att läsa igenom OBK_upptagningsrutin_2021-10-06. 

Läs också kapitel 8 och 9 i ordningsreglerna Ordningsregler_2021 som innehåller viktig information om upptagningen.

Integritetspolicy och GDPR

Styrelsen har tagit fram ett dokument rörande Integritetspolicy och GDPR.
Läs det i pdf format -> OBK_Integritetspolicy_rev_A_2021-08-09

Planeringsmöte onsdag 13/10

Det är dags för planeringsmöte onsdagen den 13/10 kl. 19.00 i klubbstugan i Askvik. Mötet är i första hand till för bryggbasar och kommittéordföranden, men alla medlemmar är välkomna. Om du inte kan komma, utse en ersättare från din kommitté.
Läs kallelse och dagordning -> här.

/Håkan Andersson sekreterare

Inbjudan till höstrusket 2021-09-18

ÖBK tävlingskommitté hälsar alla kappseglare välkomna till  HÖSTRUSKET 18/9 2021.
OBS! båtar i från andra båtklubbar är välkomna.

Glöm inte att hålla ”Corona avstånd”. Pandemin är ännu inte över!

Skepparmöte
Kl. 11.00 i Askvik vid ÖBK vaktstuga.

Tävlingsledare
Jan Rensvik/Jonas Edwinson

Bana
Banan är en skärgårdsbana om ca 10 – 15 Nm beroende på väder och vind. Banbeskrivning, seglingsföreskrifter och startlista skickas via e-post.

Anmälningsavgift
100:-  Betalas vid skepparmötet eller ” swishas” till
ÖBK på nr: 123 259 74 66.

Anmälan
Telefon eller sms: Jan Rensvik 076-815 58 36 eller  e-post: jan.rensvik@sweco.se.

Regler
SRS-regler, KSR samt ÖBK’s regler för ”korande av ÖBK mästare”.

Prisutdelning
Prisutdelning med corona-avstånd hålls vid vaktstugan i ÖBK hamn Askvik.

Välkommen!

Upptagningslistor på plats!

Upptagningslistorna för 2021 är nu uppsatta på anslagstavlan i hamnen. Anteckna Dig på den tid Du önskar och fyll i uppgifterna enligt listan.

/Hamnkapten

Kräftköret 28/8 inställt

Tyvärr ställer vi in Kräftseglingen 2021  p g a för mycket vind. SSF rekommenderar inte start då det blåser mer än 13 m/s. Vi ser fram emot Höstrusket 18/9. 
Välkommen då!
/ÖBK tävlingskommitté

Tävlingskommittén hälsar alla kappseglare välkomna till Kräftköret.

OBS! båtar i från andra båtklubbar är välkomna. Prisutdelning hålls på ÖBK klubbholme efter målgång på Ängsholmen väster om Ornö.
Prisutdelning hålls i Askvik vid ÖBK vaktstuga.
Glöm inte att hålla ”Corona avstånd”. Pandemin är ännu inte över!

Notera att plats för skepparmöte och prisutdelning är ändrad p g a hård NO vind 26/8-21/JE.


Skepparmöte
Kl. 11.00 i Askvik vid ÖBK vaktstuga. På ÖBK klubbholme Ängsholmen väster om Ornö. Mer info kommer i epost tillsammans med övriga dokument.

Tävlingsledare           
Jan Rensvik

Bana
Banan är en skärgårdsbana om ca 10 – 15 Nm beroende på väder och vind. Banbeskrivning, seglingsföreskrifter och startlista skickas via e-post.

Anmälningsavgift
100:-  Betalas vid skepparmötet eller ” swishas” till

ÖBK på nr: 123 259 74 66.

Anmälan
Telefon eller sms: Jan Rensvik 076-815 58 36 eller  e-post: jan.rensvik@sweco.se.

Regler
SRS-regler, KSR samt ÖBK’s regler för ”korande av ÖBK mästare”.

Prisutdelning
Prisutdelning med corona-avstånd hålls på klubbholmen efter målgång.

Välkommen!

Fartbegränsningar

På förekommen anledning påminner vi om att det gäller sju knops fartbegränsning från Ljushagen och inåt. Vår grannklubb har problem med svall när båtar går för fort förbi dom.

Passar också på att påminna om att det råder tre knops begränsning i vårt hamnområde. ”3-knops” bojen som varit borta ett tag är nu ommålad och kommer att läggas ut inom kort.

/Styrelsen
genom Håkan Andersson

Status – nya bryggorna på Klubbholmen

Nu är vi på gång!
SBU (Svenska Båtunionen) har nu tagit beslut om att gå i borgen för vårt lån till nya bryggor på klubbholmen. Om det inte händer nåt väldigt konstigt kommer Swedbank att bevilja lånet i juli eller augusti. Så fort lånet är beviljat kommer vi att beställa bryggorna. Leverantören är förvarnad!
/Styrelsen
genom Håkan Andersson

Ett blekt Skoja Cup 2021

Vi lägger pandemiåret 2021 och ÖBK första regatta – Skoja Cup till hanlingarna. Seglare gillar som bekant vind. Det är liksom hela grejen med segling. Dessvärre blev det inte mycket av den varan denna gång. Annars var det ett sällsamt fint väder. 25 -30 grader varmt och solen verkligen flödade. Vi i tävlingsledningen gjorde vårt bästa för att försöka få till en skärgårdsbana som låg i vindriktningen. Enligt prognosen så skulle det inledningsvis blåsa ost som under dagen skulle vrida till Syd-Ost. En ostlig vindriktning är ingen höjdare för banläggare. Det finns då inte så många rundningsmärken att välja på. Pannorna lades i djupa veck utan att det hjälpte. Till slut beslöt vi att lägga en bana som så fort som möjligt gick ut på Mysingen. Vår förhoppning var att vinden där skulle vara stadigare och starkare. Vi var beredda på lätt vind, men inte på bleke. I år provade vi också att flytta starten till östra sidan av Ängsholmen. Tanken var att seglarna snabbare skulle komma till startområdet och att eventuella åskådare skulle kunna se den så vanligtvis “spännande” starten.

Starten ja. Start och målgång är det moment som kräver funktionärer. Vi i tävlingsledningen vill ju gärna segla själva och för att det skall gå i lås, behöver vi hjälp med både startoch tidtagning vid målgång. Det löste sig denna gång med hjälp av Lasse Schelander som sköt skott med bravur och Helena Andersson som noterade målgångstiderna. Massor med tack till er och andra som också hjälpte till.

Pang! Där gick startskottet och där låg vi alla 9 båtar och mer eller mindre drev. Mycket till “action” blev det inte inledningsvis och inte mycket action längre fram skulle det visa sig. Micke Lindh i sin gula foppatoffel-liknande båt, för dagen förstärkt med en gammal kappseglingsräv, Per Holgerson kom iväg bäst. Sedan puffade vinden till lite och vi andra gled i väg mot Torsnäsudd som skulle rundas. Men innan det, bröt Mats Holmqvist från grannklubben GBK med sin Birdie-32-speial. Han hade enligt egen utsago nått sin DNF-tröskel (DNF = Did not finish, är på kappseglingsspråk samma som att avbryta seglingen). En efter en drev vi ut på Mysingen efter att vi rundat den sydligaste av Björkö Skrakholmar. Nästa rundningsmärke var Fjäderholmarna söder om Gålö. Det är en ganska lång sträcka och det blev för mycket för ytterligare tre av båtarna (H-båten Latona, Vindes-92-an Ettan och Comfortinan Libra2) som gav upp startade motorn och åkte tillbaka till bryggan.

Nu var vi fem båtar som efter att ha rundat Fjäderholmarna ångade på mot nästa märke som var Bergholmen Norr om Muskö. Här hade vinden ökat något så min båt började luta lite och vinden hade och vridit på SO. Det blev en sträckbog med lite öppen bidevind. På vägen passerades Oxnö badklippor. Klipporna hade ändrat färg från sin vanliga grå-granit till en mer hudfärgad kulört p g a alla badande. Det var knökfullt.

Efter rundningen av Bergholmen låg plötsligt en U-båt i ytläge mitt i färdriktningen. Den visade ingen nationalitetsflagg men den var förhoppningsvis svensk. U-båten röde sig lite fram och tillbaka. Magnus på H-båten Goodwill ropade styrbord utan framgång. Det hela förevigades på film. Se nedan.

Vi som fortsatte fick lite vind och det gick hyfsat bra tills nästa rundningsmärke som var röd-pricken vid stenskärsbank. Efter ett tag dog här vinden ut igen och vi, jag och min gamle kompis Hasse i NF-en Agnes blev liggande mer eller mindre still. Inte kul, i synnerhet när båtarna bakom hade vind och närmades sig snabbt. Ja, snabbt och snabbt, Goodwill segade sig närmare och närmare och vår logg visade 0.00 knop. Goodwill hade i våras bytt till s.k. EKO-botten-färg, den visade sig ha väldigt litet skydd mot beväxning under vattenlinjen, så den behövde lyftas och bli tvättad. Goodwill gled mu fantastiskt fint genom vattnet. Vid nästa rundningsmärke, den nordligaste av Björkö Skrakholmar var de nästan i kapp oss. Snabbt kom vår spinnaker upp och vi hoppades på en fin öppen vind mot mål. Men så blev det inte. Nu vred vinden igen, den som tidigare legat något på Nord vred över till Ost och vi fick kryssa sista biten in i mål. Goodwill tog ned sin spinnaker lite raskare än vi gjorde och lovade upp och gick om och i från. Inte kul för oss i Agnes som ett tag tyckte att vi hade en ointaglig ledning.

Det blev bara tre båtar som lyckades komma i mål innan maxtiden (kl 16.00) nåddes. Så här slutade det: 1:a Hammarqvist i H-båten Goodwill 2:a vi i NF-en Anges och 3:a ensamseglande Bernt Fernström i sin Flamingo-40 Bunny. Mikael och Per i Foppatoffeln och Fred i sin Omega-30-special Ulla kom tyvärr i mål strax efter kl 16.00. Resultatet hittar du här. Om inte maxtiden varit 16:00 så hade resutlatet blivit så här.

Som sagt, den gamla devisen “It aint over until the fat lady sings” gäller. Allt kan hända i kappseglingens underbara värld i synnerhet när man seglar runt i bleke.
Välkommen till kräftseglingen den 28/8, det blir kul!
/Tävlingskommittén genom Jonas i NF 291 Agnes

Ny anvarig för Vimplar och Nycklar

Vår trotjänare Yvonne Schelander har fått ledigt!
Ni som nu är nya i klubben eller har en sliten vimpel och behöver en ny, kan vända er till vår klubbsekreterare Håkan Andersson.
Samma gäller nycklar till klubben.

Håkan bor i Jordbro och du hittar hans kontaktuppgifter på hemsidan under “Styrelse”. Om ni har tur så kanske Yvonne fortfarande har någon vimpel till salu liggande i båten. Även Paméla Hööst kan ha några vimplar liggande.
Vimplarna kostar 150:-.
Nyckel depositionen är 200:-.
//styrelsen

Inbjudan till Skoja Cup 19/6

Tävlingskommittén hälsar alla kappseglare välkomna till Skoja Cup. Då FHM ökat antalet personer som får samlas utomhus till 100 (1/6), så kommer vi att hålla skepparmöte och prisutdelning på klubbholmen. Banbeskrivning och seglingsföreskrifter skickas via e-post i fall du inte hinner till, eller inte vill delta i skepparmötet.

OBS! båtar i från andra båtklubbar är välkomna. Vi hoppas på många båtar ifrån Gålö båtklubb.Skepparmöte: Kl. 10.00 på klubbholmen (Ängsholmen). Mer ingående information kommer via e-mail.
Tävlingsledare: Jonas Edwinson
Bana: Banan är en skärgårdsbana om ca 10 – 15 Nm beroende på väder och vind. Banbeskrivning, seglingsföreskrifter start och resultatlistor skickas via e-post.
Anmälningsavgift: Ingen anmälningsavgift.
Anmälan: Telefon eller sms: Jonas Edwinson 070-3759090 eller e-post: jonas.edwinson@telia.com.
Regler: SRS-regler, KSR samt ÖBK’s regler för ”korande av ÖBK mästare”.
Prisutdelning: Snarast möjligt efter målgång vid dansbanan på klubbholmen.

Tänk på att hålla avstånd. Pandemin är inte över än.
Välkommen!

Extra städdag tisdag 18/5

I tisdags den 11/5 var det städdag. Vi blev många som ställde upp och rensade och röjde i Askvik.
Tack för ert engagemang!
Det mesta som planerats blev gjort. Men vi behöver en ytterligare en begränsad insats för att få undan de 27 återstående gamla Y-bryggbommarna och en gammal vagga. Likaså lägga det skräp som vi städade bort i en container.

Nästa tisdag den 18/5 har ytterligare två containrar beställts. En för metallskrot och en för blandat avfall.
Vi behöver ca 20 personer till det återstående städ-jobbet.
Vi startar på tisdag 18/5 kl 18.30. Vi räknar med att det tar max två timmar.

Gör en insats för ÖBK!
Anmälan via e-post till hamnmastare @ obk så vi vet att vi blir tillräckligt många.

/Styrelsen

Städdag

Välkomna på städdag i Hamnen
Tis 11/5 kl 18:00 på hamnplan i Askvik

Denna städdag kommer vi att lägga tid på att flytta alla vaggor och slänga en massa metallskrot, så kom klädd för att bli skitig och med bra handskar.

Under rådande Covid tid tänk på att hålla avstånd, ni som är över 70 år eller är i riskgrupp har ingen arbetsplikt och behöver inte vara med på städdagen.

Vi kommer heller inte bjuda på någon förtäring.

Väl mött önskar ÖBK!

/Hamnkapten

Corona information 2021-05

CoronaBåtklubben utgår från Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar när vi agerar utifrån spridningen av Corona.

Läs informationen i PDF-format -> här.

Klubbens verksamhet

Det har varit oundvikligt att pandemin påverkat båtklubbens verksamhet, och den kommer sannolikt att göra det fortsättningsvis också. Därför gäller klubbens policy gällande pandemin i år också.

Vakthållningen

• Vi kommer att ha vaktgång som vanligt.
• Om du blir det minsta sjuk, stanna hemma! Meddela den andra vakten.
• Om du blir ensam på din vakt går du bara till 24.00 (se vaktinstruktionen) Notera i vaktpärmen.
• Om man är orolig för smitta kan man hålla till i klubbstugan (den är större) istället för vaktstugan, eller vara på varsitt ställe. Rondera alltid tillsammans, av säkerhetsskäl.

Planeringsmöte

Vårens planeringsmöte kommer att genomföras digitalt, med kommittéordförandena. Vilken plattform som kommer att användas och hur det kommer att gå till kommuniceras till de som berörs.

Möte för nya medlemmar

Vårens möte för nya medlemmar genomförs även det digitalt. Hur det skall går till kommuniceras till de som berörs. Har ni som är nya några frågor? Tveka inte att kontakta Paméla. Hennes kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Städdag

Eftersom sjösättningen flyttades i sista minuten kommer datumet för städdagen i hamnen och på klubbis också att flyttas från den ursprungliga planen. De nya datumen kommuniceras på hemsidan så fort de är klara.
Det är viktigt att alla tar hand om sitt eget skräp och städar kring sin egen båts uppläggningsplats.

Vårrustning

Om du är sjuk, stanna hemma! Vårrusta gärna på vardagar, om du är ledig, då det är mindre folk på klubben än på helger. Håll avståndet till din båtgranne och fika utomhus.
Om du blir sjuk ta gärna hjälp av någon. Om du inte hinner vårrusta i tid – anmäl till Conny Ohlson så vi kan flytta undan din båt.

Sjösättning

Sjösättningsdagar är 25/4 och 9/5. Vi bemannar de funktioner som behövs, så att våra äldre medlemmar och de som känner att de tillhör riskgrupperna ”entledigas”, och bara behöver transportera sin båt till bryggan.
Vid sjukdom – stanna hemma, och anmäl till Conny. Avtäck gärna båten i god tid. Det gör det enklare, att flytta din båt, om du blir sjuk och inte kan komma till sjösättningen.

Det är kristider. Det är viktigare än någonsin att vi hjälper varandra.
/Styrelsen för Österhaninge Båtklubb